Rozkazy

„I shall obey.”

„Muszę być posłuszny”

~Motto Imperialnych Jednostek Inżynieryjnych

 

Reklamy