Sprawności

„Disce aliquid: cum subito Fortuna recessit, ars remanet vitamque hominis non deserit umquam.”

„Ucz się czegoś: bo gdy nagle Szczęście odstąpi, nauka pozostaje i nie opuszcza nigdy życia człowieka.”

~Disticha Catonis

Książeczka Sprawności

Wzór Karty Sprawności

 

Reklamy